Wij en ons milieu

Be nice! Wij ondernemen klimaatbewust

Be nice! Dit credo bepaalt al onze ondernemersacties. Milieu- en klimaatbescherming spelen daarbij een essentiële rol, omdat wij proberen op verantwoorde wijze met hulpbronnen om te gaan. Als onderneming willen wij actief vorm geven aan de toekomst en duurzame ontwikkeling bevorderen.

Een belangrijke indicator voor ecologisch ondernemen zijn de emissies die wij produceren. Wij zijn sinds 2018 klimaatneutraal en zijn er trots op dat wij dit doel hebben bereikt. Uiteraard werken wij voortdurend aan verbetering en de uitvoering van verdere maatregelen.

Voorbeeldeffect in berekening en compensatie

Ecologisch verantwoord en klimaatvriendelijk ondernemen ligt ons na aan het hart. Daarom willen wij het goede voorbeeld geven en alle emissies die wij veroorzaken werkelijk registreren en gegevens verzamelen waar dat mogelijk is. Dit omvat alle directe emissies (bedrijfsgebouwen, bedrijfsvoertuigen) en, voor zover mogelijk, alle indirecte emissies (b.v. verplaatsingen van werknemers, zakenreizen, afval, enz.)

Carbon Footprint 2021

In 2021 bedroeg de Carbon Footprint van de niceshops-bedrijvengroep 1474 ton CO2-equivalent (berekend volgens het Greenhouse Gas Protocol). De geregistreerde emissies zijn onderverdeeld in drie gebieden (scopes):

Toelichting scopes 1-3

In 2021 zal Scope 1 verantwoordelijk zijn voor ongeveer 22% van de uitstoot die we veroorzaken, slechts 1% zal Scope 2 zijn en de resterende 77% zal in Scope 3 vallen.

niceshops procentuele verdeling op de scopes 2021

Het CO2-equivalent van 1474 ton is ongeveer evenveel broeikasgassen als 166 mensen die in Oostenrijk wonen in dezelfde periode. De uitstoot per hoofd van de bevolking in Oostenrijk is gemiddeld 8,9 ton CO2-equivalent per jaar.

Wat ons bijzonder gelukkig maakt, is het feit dat we de uitstoot van broeikasgassen konden loskoppelen van de omzetgroei. Sinds 2019 hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met ruim een derde per miljoen euro omzet kunnen verminderen.

niceshops uitstoot 2021

Onze 3 pijlers voor klimaatneutraliteit

Onze klimaatstrategie is gebaseerd op de drie pijlers vermijden, verminderen en compenseren.

Op deze manier is het het beste om in de eerste plaats geen broeikasgassen te laten ontstaan. Waar emissies niet te vermijden zijn, zoeken we naar manieren om ze te beteugelen. Wat we helemaal niet kunnen vermijden, compenseren we met zinvolle projecten.

Eerdere successen van onze maatregelen

Hoewel de omzet van de niceshops-groep in 2020 bijna is verdubbeld en het pakketvolume is verveelvoudigd, hebben we veel succes kunnen boeken in het gebruik van verpakkingsmaterialen. Het gebruik van plasticfolie is met ruim 62% afgenomen (ten opzichte van 2019). Momenteel worden voor alle pakketten milieuvriendelijke, composteerbare, plasticvrije verzendmaterialen gebruikt - op enkele uitzonderingen na. Slechts in enkele gevallen, zoals volumineuze goederen en palletvervoer, is er een alternatief voor recyclebare plastic folie.

Bovendien kunnen de innovatieve verpakkingen van niceshops zonder plakband worden hergebruikt dankzij een speciaal patent voor verzending en retour - een oplossing die werd bekroond met de Oostenrijkse staatsprijs voor de verpakkingsindustrie.

Onze andere maatregelen ter bescherming van het klimaat zijn onder meer:

 • We gebruiken 100% groene stroom
 • Een e-carvloot die voortdurend wordt uitgebreid, bespaart CO2
 • De bouw van het grootste oplaadpunt voor elektrische auto's van Oostenrijk op de hoofdlocatie in Saaz
 • Jobticket voor het openbaar vervoer en de organisatie van carpooling
 • Installatie van een fotovoltaïsch systeem op het haldak, waarmee op de hoofdlocatie in Saaz gemiddeld 50% van de interne energiebehoefte werd gedekt
 • Duurzame bouw van het bedrijfspand met hoge energie-efficiëntie en veel hout
 • Verwarmen en koelen met restwarmte van de naburige biogasinstallatie
 • Gewetensvolle recycling van afval en waardevolle materialen
 • Regionaal en grotendeels biologisch eten in de kantine
 • Oprichting van de werkgroep eco-sociale verantwoordelijkheid en de Mobi-Taskforce, die werkt aan manieren om het woon-werkverkeer van werknemers klimaatvriendelijker te maken (bv. door carpooling, gesubsidieerde e-bikes...)

Compensatie met Helioz

We gebruiken de uitstoot die we niet kunnen vermijden als een kans om andere eco-sociale projecten te steunen die we verstandig achten en die op lange termijn een significante bijdrage leveren aan de wereldwijde emissiereductie. Dit jaar is het voor ons een bijzonder genoegen om het Helioz-project in Bangladesh te ondersteunen.

In veel gebieden van Bangladesh is oppervlaktewater de belangrijkste bron van water (naast regenwater). Omdat dit vaak vervuild is, moet het eerst gekookt worden, wat brandhout vereist en verschillende negatieve effecten heeft:

 • CO2 wordt uitgestoten bij het koken
 • Het bos wordt steeds meer gekapt
 • Vooral vrouwen moeten veel tijd besteden aan het verzamelen van brandhout
 • Veel mensen, vooral kinderen, hebben ademhalingsproblemen door de constante rook in hun huizen

Met WADI heeft Helioz daarom een kosteneffectief apparaat op zonne-energie ontwikkeld waarmee verontreinigd drinkwater veilig door zonlicht kan worden gesteriliseerd.

foto Wadi

Dankzij Wadi kunnen door water overgedragen ziekten zoals cholera of polio worden vermeden. Daarnaast levert Helioz met het project in onder meer Bangladesh een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

Natuurlijk hebben we nog meer activiteiten gepland om ons klimaat voor de toekomst te beschermen.